15.4. neděle 7:00 za farníky  
3. neděle velikonoční  9:00 za rodiče Sedláčkovy
10:10 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za + rodiče Konzalovy David Ambrož
16.4. pondělí  8:00 za + Jaroslava Zvěřinu Petr Beneš
 
17.4. úterý  18:00 za babičku Hudečkovou
 
18.4. středa 18:00 na poděkování za 60 let spol. života  
   
19.4. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za DvO  
20.4. pátek   18:00 za Hildu Mayerovou  
   
21.4. sobota  7:00 za + Vlastu Šebestovou  
   
22.4. neděle 7:00 na poděkování za 1. rok manželství  
4. neděle velikonoční  9:00 na poděkování Martin Holík
11:00 křest: Františka Hnízdilová  
18:00 za farníky David Ambrož
Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešní sbírka je určena na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. 
* V neděli 15.4. se sejde pastorační rada. Navrhovaný program témat k diskusi je vyvěšen na nástěnce. 
* Sbírka příští neděle 22.4. bude věnována Slavonické farnosti. Jako určitá forma poděkování dárcům proběhne "Koncert pro Slavonice" po 9. mši sv. (cca v 10:00). Délka asi 30 min., vystoupí sbor nejmenších dětí a CHSM USA. 
* Týden modliteb za duchovní povolání proběhne ve dnech 16. – 22. 4.