11.2. neděle 7:00 za + manžela a rodiče  
6. neděle
v mezidobí
9:00 za farníky  
10:10 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za Ivo Uhýrka  
12.2. pondělí  8:00 za rodinu Škodovu  
  17:30 mše sv. pro karmelitánské terciáře G. Cetkovský
13.2. úterý  8:00 mše sv. CMcZŠ  
  18:00 za tatínka Milana Hnátka
14.2. středa 8:00 mše sv. CMGaSOŠPg Petr Beneš
Popeleční
středa
18:00 za + tatínka  
19:30 na poděkování za 72 roků života  
15.2. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za syna Jana  
16.2. pátek   17:30 křížová cesta  
  18:00 za + rodiče Tollnerovy a živou rodinu
17.2. sobota  7:00 za + rodiče a prarodiče
 
18.2. neděle 7:00 za dar Ducha sv. pro dceru Alenu a její rodinu
1. neděle
postní
9:00 na poděkování za 80 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu Martin Holík
15:00 křížová cesta  
18:00 za farníky David Ambrož
Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Popeleční středa: den přísného postu. Přísný půst znamená pro zdravého člověka od 18 let omezit množství jídla: maximálně jednou za den se najíst dosyta a znamená to také půst od masa (tím jsou vázáni všichni od 14 let).  
* Křížové cesty budou bývat v postní době v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00.
* Setkání seniorů, při kterém navštívíme o. Miloše Kabrdu v Brně-Slatině proběhne v sobotu 17. 2. Prosíme potvrďte svou účast na archy vzadu v kostele. 
* Sešitek Průvodce postní dobou si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Cena je 5 Kč.
* Národní týden manželství se uskuteční od 12.2. do 18.2. Manželé si mohou vyzvednout vzadu v kostele „SPZ“ , kde si mohou fixem dopsat vlastní  křestná jména s délkou trvání manželství. Tuto manželskou SPZ si mohou dát za zadní sklo svého automobilu a přihlásit se takto k manželství jako důvěryhodné instituci hodné podpory a veřejného zájmu.
* O. František Fráňa, zvaný Tišek, se dnes dožívá 80 let. Mysleme na něj v modlitbě.