29. neděle v mezidobí

Milí farníci,

hledáme schopné a ochotné pomoci v Domově pokojného stáří na Kamenné.

Na službě se objevil Covid, proto tam řešíme velkou personální krizi, které nemohou pokrýt směny.

Nutně potřebují zítra (i následující dny) pokrýt ranní směny.

Jedná se o směny začínající v 6:30 a trvající 12h (pokud je toto překážka, uvítáme i na směnu kratší). Jedná se jak o přímou obslužnou péči o klienty s demencí (strava, hygiena ...), tak i případně o úklidové práce.

Pro případné zájemce k pomoci však platí tato pravidla 

  • není starší 59let
  • nemá zdravotní problémy ani nemá v blízké rodině někoho v rizikové skupině
  • souhlasí i po poučení o riziku nákazy COVID-19 (na službě se dodržují přísná opatření včetně používání přiměřených OOPP, riziko nákazy je minimalizováno)
  • souhlasí s dodržováním používání přiměřených OOPP

Situaci se snažíme řešit přes kraj (pracovní povinnost studentů), ale do té doby nejsme schopni zajistit základní potřeby klientů bez Vaší pomoci.

Pro více informací či domluvu na zítra (či později), kontaktujte Lenku Pospíšilovou tel. 739 259 764

Moc děkujeme za případnou pomoc a děkujeme i za pochopení této netypické prosby.

Informace farníkům:

Veřejné mše svaté se v naší farnosti nekonají
(po dobu omezení počtu účastníků)

Od pondělí do pátku bude každý den otevřen kostel od 18:00 do 19:00 
pro soukromou adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
(s možností přijmout svátost smíření či svaté přijímání).
Dodržujte prosím hygienické předpisy a bezpečnou vzdálenost.
 
Svátost smíření je možné přijmout po individuální domluvě.
 
Ze soboty na neděli (24./25.10.) bude změna času - budeme spát o hodinu déle.

 

Dnešní neděle je dnem modliteb za misie.

Modleme se tedy nejen za misie a za misionáře, ale také za sebe,
abychom i my dokázali druhým zprostředkovávat Kristovu radostnou zvěst.

 

Nebeský Otče,

když Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus vstal z mrtvých,
pověřil své následovníky „jděte a učte všechny národy.“
I nám připomínáš, že skrze svůj křest máme účast na poslání církve.
 
Posiluj nás dary Ducha Svatého,
abychom byli odvážnými a horlivými svědky evangelia tak,
aby poslání svěřené církvi, mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.
 
Pomoz nám umožnit všem národům zažít spasitelnou lásku a milosrdenství
Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého
po všechny věky věků.
 Amen.

 

V dnešní den bývá obvykle sbírka na misie, která je kvůli současné situaci přesunuta.
Přesto můžete na misie přispět - například:

Papežská misijní díla

Mary’s Meals

Siriri

 

Slovo biskupa Tomáše Holuba k současné situace naleznete zde.

 
Napište mi, prosím, na mail (beppe@seznam.cz), za co nebo za koho chcete prosit,
a já se budu každý den na vaše úmysly modlit.
 
V případě dotazů a informací, návštěvy nemocných apod.
neváhejte zavolat nebo napsat o. Josefovi.

 

 

Zpět na archiv ohlášek